TopTrip

Условия за ползване

Добре дошли на сайта www.toptrip.bg!

Моля прочетете внимателно настоящите условия за ползване преди да използвате този уеб сайт и/или да предоставите лична информация. Представяме на вашето внимание официалната уеб страница на Тop Trip® — регистрирана търговска марка на Темпора Травъл® ЕООД. Тези условия за ползване представляват договор между вас и Темпора Травъл® ЕООД, с който получавате правото да използвате услугите на сайта при спазване на условията по-долу. Настоящите условия за ползване имат обвързващо действие само в отношенията между вас като Потребител на услугите на сайта www.toptrip.bg и Темпора Травъл® ЕООД. В случай, че не сте съгласни с всички условия за ползване по-долу, моля, не използвайте сайта.

Собственост и авторски права
Тop Trip®, www.toptrip.bg и фирменото лого са регистрирани търговски марки на Темпора Травъл® ЕООД. Всички права са запазени. Всички права на интелектуална собственост върху информационните ресурси и материали, публикувани на сайта са обект на закрила по действащия Закон за авторското право и сродните му права, а нерегламентираното им използване представлява закононарушение и влече гражданска, административнонаказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.

Лични данни
Темпора Травъл® ЕООД е администратор на лични данни, регистриран по Закона за защита на личните данни с удостоверение №273334/28.02.2013 г. Темпора Травъл® ЕООД се ангажира да гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от потребителите онлайн посредством сайта. Разкриване е възможно единствено в случаите, когато потребителят лично е подал данните в полета с публична информация и когато информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация, съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред. Личните данни могат да се използват за маркетингови и статистически цели. Абонаментът за информационен бюлетин на посочен от лицето електронен адрес е доброволно съгласие за получаване на рекламни съобщения от Темпора Травъл® ЕООД, като в края на всяко електронно писмо е включена информация за отказ и прекратяване на абонамента.

Ограничаване на отговорността
Темпора Травъл® ЕООД прави всичко възможно, за да поддържа на сайта си вярна, точна и актуална информация, без това да изключва възможността инцидентно да възникват обективни несъответствия или пропуски. Темпора Травъл® ЕООД не носи отговорност за последиците, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на този сайт. Цялата информация на сайта се предоставя в съответствие с действащото българско законодателство, без гаранция от страна на Темпора Травъл® ЕООД за нейната ненакърнимост и безопасност от злонамерени атаки на трети лица. Темпора Травъл® ЕООД не носи отговорност за субективните възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на информационните ресурси на този сайт. Темпора Травъл® ЕООД не носи отговорност за информацията (в т.ч. за нейната пълнота и достоверност), съдържаща се в сайтове, към които настоящият сайт съдържа препратки. Темпора Травъл® ЕООД има право на обезщетение за всички вреди, разноски и претенции на трети лица, които са следствие от нарушение на тези условия за ползване и/или нерегламентирана употреба на услугите на сайта.

Бисквитки
За да работи този сайт както трябва, понякога запазваме на вашето устройство малки файлове с данни, наричани бисквитки. Повечето големи уебсайтове също използват този метод. Бисквитките са малки текстови файлове, които се запазват на вашия компютър или мобилно устройство, когато посещавате даден уебсайт. Те позволяват на уебсайта да запаметява вашите действия и предпочитания за определен период от време, за да не се налага да ги въвеждате всеки път, когато посещавате сайта или преминавате от една страница към друга. Можете да контролирате и/или изтривате бисквитки, когато пожелаете — за повече информация вижте aboutcookies.org. Можете да изтриете всички бисквитки, които вече са запазени на вашия компютър, а също така можете да настроите повечето браузъри да ги блокират. Ако направите това обаче, е възможно някои услуги и функции да не работят.

Промени
Темпора Травъл® ЕООД си запазва правото да извършва промени в настоящите условия за ползване, като своевременно публикува тези промени в сайта, заедно със съобщение за промените в условията за ползване.

За всички неуредени с настоящите условия за ползване въпроси се прилага действащото българско законодателство.

Принтирай