TopTrip

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ на ТЕМПОРА ТРАВЪЛ ЕООД (Privacy Notice - GDPR)

Темпора Травъл ЕООД, наричано по-долу накратко ДРУЖЕСТВОТО, в качеството си на администратор на лични данни, изготви своята ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ в съответствие с изискванията на РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27.04.2016 г.

С цел прозрачност и яснота при обработката на лични данни на потребителите, Темпора Травъл ЕООД публикува своята ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ, която апелираме да прочетете ТУК:

В нея ние ви информираме за това защо, с каква цел и как обработваме данните ви, защо, с каква цел и как ги предоставяме на трети страни и как гарантираме тяхната сигурност.

Нашата ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ, публикувана и валидна към дата 25.05.2018 г., може да бъде променяна и актуализирана с оглед привеждането й в съответствие с евентуални промени в българското и приложимото европейско законодателство. Ние се ангажираме да публикуваме тук винаги най-новите и актуални промени, за да сме полезни на вас, потребителите, за да бъдете винаги точно информирани за мерките, които ние предприемаме за сигурността на личните ви данни.